21.SEPTEMBER.2024 | Mjøndalen Samfunnshus

Norwegian Challenge

Klasser

1. Orginal Amerikansk

Bygges som fra fabrikk, “Factory stock”.

2. Orginal ikke Amerikansk

Bygges som fra fabrikk, “Factory stock”.

3. Modifisert ikke Amerikansk

Alt som er ikke Amerikansk, og avviker fra en “fabrikk orginal” bil

4. Hot Rod

Modifiserte amerikanske gatebiler til og med 1948.

5. Street Machine

Modifiserte amerikanske gatebiler fra og med 1949.

6. Light Commercial

Politibiler, ambulanser. Lette Brannbiler og bergingsbiler. Også mindre, eldre lastebiler går i denne klassen.

NYTT FRA 2022:
Van, pickup som ikke passer i orginal klasse eller andre klasser går her. Samme med ekvipasjer!

7. Competition modern

Alle typer løpsbiler 1975 og nyere.

8. Competition Classic

Alle typer konkurransebiler 1974 og eldre

9. Custom

50-talls customs, low-riders.

Andre modif. biler som ikke er en typisk street rod eller street machine.

10. Lastebil og trekkvogner

Løse trekkvogner og store lastebiler u. henger. Nyere enn 1970.

11. Semitrailere og vogntog

Komplette ekvipasjer som tar plass på utstillingsbordet. Nyere enn 1970.

12. Eldre store nyttekjøretøy

Lastebil, trekkvogner og semi. Eldre enn 1969.

13. Diorama

Alt skal være fastmontert/limt Kjøretøyet kan være løst. Alle skalaer.

14. Junior

Alle skalaer, alle typer. For byggere under 17 år.

15. Tema

Fritt frem uansett skala, og etter tema. (se forsiden og Facebook)

Nytt tema for hvert år.

16. Smått og stort på hjul

Alt annet som ikke passer i de øvrige klasser.(Stor skala, liten skala.)

Sivilt

17. Motorsykler

Uansett skala.

18. Figur

Uansett skala, maks 5 pr utstiller. Det oppfordres til å ikke spamme klassen.

19.BMF (Båt,militær,fly)

Uansett skala, ikke diorama. Maks 5 pr deltager, det oppfordres til å ikke spamme klassen.

Regler

 • Alle modeller skal være i skala 1:24 – 1:25 med unntak av klasse 10 – 11 – 13 – 14-15 -17-18-19.
 • I klasse 18 og 19 er det maks 5 modeller pr utstiller.
 • Fabrikkslakkerte modeller, eller såkalte ”prepaints” er ikke tillatt
  Unntak godtas hvis modellen er omlakkert og detaljert av utstilleren.
  Ta med foto ev. eskelokk som dokumentasjon og vis dette ved innmelding.
 • Modellene skal være bygget og lakkert av den som meldes på som deltager.
 • En klasse må bestå av minst 5 modeller fordelt på minst 2 deltagere, for å kvalifisere som egen klasse.
  Hvis ikke kan utstillingsansvarlige slå sammen denne med en nærliggende/ beslektet klasse.
 • Baser eller plater under modellen skal begrenses i str. til ca. 3 cm. utover modellens størrelse. (Unntak for klasse 10, diorama.)
 • Påmelding koster for: Junior (u.17 år) Gratis – Senior kr. 150,- uansett antall modeller!

Printervennlig utgave

Last ned en PDF utgave du kan lagre på din enhet eller printe ut.